فارسی |

English

logo

معرفی شر کت

این شرکت از بدو تأسیس اقدام به تأمین نهاده ها ،‌ بچه ماهی،‌ تجهیزات آبزی پروری و کمک به بازاریابی و فروش محصولات اعضاء‌ و سایر فعالان بخش اقتصادی نموده است و در حال حاضر نیز علاوه بر فعالیت های مذکور شروع به احداث یک واحد مرکز عمل آوری و بسته بندی آبزیان در شهرک صنعتی بزرگ شیراز نموده است. 

معرفی شر کت