فارسی |

English

logo

کارمندان بر اساس پست

.

کارمندان بر اساس پست

*‌  خسرو عامری :‌ مدیر عامل

‌* محمود امینازاده:‌ مدیر مرکز تکثیر و پرورش ماهی غدیر مشایخ

* حامد عامری :‌ کارشناس ارشد فنی و مهندسی

* ناصر حق طلب :‌ مدیر مالی

* میلاد مقدس :‌ کارشناس تاسیسات

*فاطمه عباسی :‌ مسئول کنترل کیفی 

*علی کشتکار :‌ سرکارگر

* فاطمه احسان خواه: کارگر تولید

* آقای غنی :‌ نگهبان