فارسی |

English

logo

تکنولوژی فرآورده های آبزیان

تکنولوژی فرآورده های آبزیان

تکنولوژی فرآورده های آبزیان

مسئله اساسی برآوردن نیاز رو به گسترش جمعیت جهان به مواد غذایی ،بالابردن سرانه مصرف  و همچنین  نیاز به کسب درآمد ،ایجاد اشتغال و سایر عوامل ،منجر به رشد و توسعه فناوری های صنایع شیلاتی و به ویژه عمل آوری محصولات شیلاتی شده است  . به طوری که فناوری فرآورده های دریایی به یکی از بهترین و بزرگترین منابع کسب درآمد بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است.

تکنولوژی فرآورده های آبزیان

در کشور ما متاسفانه  تکنولوژِی عمل آوری و فرآوری آبزیان دریایی و آبزیان پرورشی در سطح محدود و پایینی قرار داد.بالا بردن دانش فنی و کاربرد تکنولوژی های پیشرفته بسته بندی و عمل آوری آبزیان جهت بهبود کیفی وکمی این صنعت یکی از ضروریات در شرایط فعلی جامعه می باشد.

تکنولوژی فرآورده های آبزیان