فارسی |

English

logo

ارزش غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان

ارزش غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان

ارزش غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان

ترکیب شیمیایی گوشت ماهی از نظر تغذیه ای و ارزش غذایی  با دیگر منابع غذایی  جانوری نظیر گوشت چهارپایان وحتی از یک گونه ماهی به گونه ای دیگر متفاوت است.به طور کلی ماهیانی   که در آب‌های سرد زندگی می کنند  بیشتر ازماهیانی که در آبهای گرم زندگی می کنند دارای اسید چرب امگا سه می باشند .

 بر اساس تحقیقات انجام گرفته ماهی قزل آلای رنگین کمان دارای امگا سه و اسیدهای چرب غیر اشباع سودمند در سطح مطلوب واز لحاظ منابع پروتئین، ویتامین‌هاو مواد معدنی  غنی می باشد.همچنین طبق تحقیقاتی که اخیرا توسط معاون پژوهشی گروه قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام گرفته سر و کبد ماهی بیشترین میزان امگا سه را دارا می باشد و100 گرم از این ماهی، 112 کیلوکالری انرژی، 19 گــــــرم پروتئین و 4 گــــــرم چربی دارد.