فارسی |

English

logo

سرانه مصرف آبزیان

سرانه مصرف آبزیان

سرانه مصرف آبزیان

گوشت انواع ماهی و آبزیان حاوی مواد مغذی ارزشمند از جمله پروتئین و چربی با کیفیت وهمچنین مواد معدنی و یتامین ها می باشد. علاوه بر این ویژگیها گوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان  حاوی مقدار متنابه از اسیدهای چرب امگا 3 می باشد به طوری که درجامعه  به عنوان غذای سلامت مطرح شده است .

اما با وجود تمام مزیت ها وویژگی هایی که آبزیان نسبت به سایر اقلام غذایی دارند   سهم مصرف آبزیان در سبد غذایی خانوار ایرانی نسبت به سایر منابع پروتئینی و همچنین نسبت به بعضی کشورهای جهان کم است .

سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد سرانه مصرف آبزیان را در آسیا در سال 2010 به میزان 18.3 کیلوگرم و در اروپا 22 کیلوگرم و در ایران 7.7 کیلوگرم اعلان نموده است .این در حالی است  که  سرانه مصرف آبزیان در ژاپن به 80 الی 90 کیلوگرم رسیده است. طبق آخرین آمار گزارش شده در سال 1393 سرانه مصرف آبزیان  در ایران 8.5 و درسال 1393 دراستان فارس 9.2 کیلوگرم ودر سال 1394به میزان  9.3 کیلوگرم اعلام گردیده است  .

آگاه کردن جامعه نسبت به خواص تغذیه های محصولات دریایی و تأثیری که در سلامت انسان و پیشگیری از انواع بیماری ها دارند یکی از مهمترین و مؤثرترین اقدامات جهت ترویج مصرف این دسته از مواد غذایی است که این امر با آموزش صحیح، پی گیر و همه جانبه امکان پذیر است.