فارسی |

English

logo

ماهی قزل آلای رنگین کمان

ماهی قزل آلای رنگین کمان

ماهی قزل آلای رنگین کمان

Oncorhynchus mykiss (Walbaum,1792)

خانواده :Salmonidea

نام انگلیسی :Rainbow trout

نام فارسی :قزل آلای رنگین کمان

مشخصات :

- بدنی کشیده و دوکی شکل با 60 ال 66 مهره دارد. باله پشتی دارای 3 الی 4 خار و 10الی 12 شعاع نرم ،باله مخرجی دارای 3 الی 4 خار و 8 الی 12 شعاع نرم و باله دمی دارای 19 شعاع نرم می باشد.

دارای بالچه چربی می باشند که فاقد شعاع است و حد فاصل باله پشتی و دمی قرار دارد.

تغییرات جزئی در نرها در ناحیه سر و دهان و رنگ بدن در فصل تخم ریزی ایجاد می شود.

- رنگ بدن آبی تا سبز متمایل به زیتونی با یک نوار صورتی رنگ درخط میانی بدن ودر طول خط جانبی و در زیرآن  نقره ای رنگ است  .

- رنگ بدن مطابق با شرایط زیستگاه ،اندازه و حالات جنسی متفاوت است .

 - وجه مشخصه این گونه عدم وجود دندان لامی می باشد.

ماهی قزل آلای رنگین کمانسمت چپ قزل آلای رنگین کمان  و سمت راست ماده قزل آلای رنگین کمان صید شده است .

زیست شناسی ماهی قزل آلای رنگین کمان

این گونه با ارزش تجاری بالا مهمترین گونه آزاد ماهیان پرورشی  است که در آب شیرین زندگی ودر سردترین ماههای سال تخم ریزی می کند. گوشتخوار می باشند و طول روده آنها کوتاه و حس بینایی در آن ها به خوبی تکامل یافته است. بومی شمال آمریکاست و در رودخانه هایی که به اقیانوس اطلس می ریزد از شمال مکزیک تا رود کاسکوکوئیم در آلاسکا امتداد دارد ذیست می نماید .نیاز اکسیژنی ماهی قزل آلا زیاد می باشد و به آبی تمیز ،شفاف و مملو از اکسیژن نیاز دارد.

اما در عین حساس بودن این گونه پرورشی به دلیل دارابودن  دامنه تحمل دمایی نسبتا وسیع در بسیاری از مناطق دنیا و ایران به عنوان گونه غالب سردابی  مطرح می باشد. ماهی قزل آلای رنگین کمان رودرو و مهاجرتهای تولید مثلی را در آب شیرین رودخانه ها انجام میدهدو معمولا در تمام فصول سال با توجه به مناسب بودن شرایط قادر به تخم ریزی می باشد.طول بدن در زمان بلوغ ،45-25 سانتیمتر و حداکثر 70 سانتیمتر می باشد. 

پراکنش ماهی قزل آلای رنگین کمان

ماهی قزل آلای رنگین کمان

قزل آلای رنگین کمان بومی اقیانوس آرام می باشد و در شمال غربی آمریکا و شمال شرقی آسیا ماهی آزاد اقیانوس آرام دارای اهمیت زیادی می باشد.

از سال 1874 محدوده بومی آن  به آبهای تمام کشورهااز جمله شمال شرقی آمریکا و قاره های آفریقا ،آسیا ،استرالیا ،اروپا و آمریکای جنوبی جهت صید تفریحی و فعالیتهای آبزی پروری معرفی گردیده است . در بسیاری از کشورها به وسیله صیادان و یا ناوگانهای تجاری صید می شوند ویا به صورت پرورشی تولید می شوند.

گسترش این گونه در عرض های جغرافیایی پایین و در منابع آبی در ارتفاعات بالای 4500 متر بالاتر از سطح دریا بوده و از جمله عوامل محیطی موثر دمای آب (کمتر ازoC 13)، میزان بارش و شرایط تخم ریزی مناسب می باشد .

در حال حاضر پتانسیل بالقوه در بخشهایی از شرق آسیا ،شمال غربی آمریکا ،و غرب و مرکز اروپا وجود دارد که جهت تامین نیاز بازارجهانی به پروتئین ضروری می باشد.